06 – 07 Aralık 2018 / Afyonkarahisar / Türkiye
27/07/2018 : Tebliğ Özeti Son Gönderme Tarihi          03/09/2018 : Tebliğ Özetlerinin Kabulü          01/10/2018 : Tebliğ (Tam Metin) Gönderme Tarihi          01/11/2018 : Düzeltilmiş Bildirilerin Gönderilmesi Tarihi          06-07/12/2018 : Sempozyum Tarihi         
SEMPOZYUMA DAVET
Sempozyum Onursal Başkanı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Sayın Veysel EROĞLU

Su yaşamın başladığı ilk yerdir ve canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir.Pek çok bulaşıcı hastalık, kirli su vasıtasıyla insanlara geçebilmektedir. Suyun önemi ve sebep olabildiği hastalıklar ancak son 150 yılda algılanmaya başlanmıştır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) gelişen ülkelerdeki hastalıkların % 80′inin su ile ilişkili olduğunu tahmin etmektedir.

Şüphesiz ki, esas olan mevcut içmesuyu kaynaklarımızın en iyi şekilde korunması, kullanılması ve yönetilmesidir. Bizim de hedefimiz; kaynaklarımızı en verimli şekilde halkımızın hizmetine sunmak ve gelecek nesillerimize kaybolan ya da içilemez hale gelen kaynaklar değil, gürül gürül çeşmelerden akan sular bırakmaktır.

Aynı şekilde insan ve çevre sağlığının korunması ve doğal yaşamın devamlılığı için atıksuların da iyi yönetilmesi gerekmektedir. Ülkemizde bu alandaki çalışmalarımız gelişen teknoloji ile beraber hızla ilerleme göstermekte ve özellikle nehir havzalarımız da kirliliğe karşı gerekli önlemleri alacak projeleri eylem planlarımızla hayata geçirmekteyiz.

Sempozyum Başkanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Sayın Murat ACU

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve nüfus artışı nedeniyle artan su talebinin, sınırlı olan su kaynaklarımızdan verimli ve sürdürülebilir bir şekilde temini için, içmesuyu ve atıksu sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi konularındaki gelişmeleri ortaya koymak için DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sn. Veysel EROĞLU’nun Onursal Başkanlığında 06-07 Aralık 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da, “1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu” yapılacaktır.

Sempozyumda hükümet temsilcileri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, yerli ve yabancı akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve danışmanlar bir araya getirilerek, suyun içmesuyu ve atıksu sistemlerinde etkili, verimli ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki çalışmalar izlenecek, teknolojideki gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümler tartışılacak, deneyim paylaşımına yönelik tartışma ortamı oluşturularak “İçmesuyu ve Atıksu Sistemleri” konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlanacaktır. Bu doğrultuda, tüm paydaşları, gayret ve tecrübelerinin bir araya getirilmesi için işbirliğine ve birlikte çalışmaya davet ediyorum.
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR